Advokatvirksomhed

50 år

Åse Klemmensen

Åse Klemmensen

¤Åse Gahner Klemmensen, advokat, Østergade 12, Hjørring, fylder torsdag 50 år. Det sidste halve års tid har jubilæerne nærmest stået i kø, idet det er 25 år siden, Åse Klemmensen blev cand.jur. fra Aarhus Universitet, og 10 år siden hun startede selvstændigt advokatfirma. Åse Klemmensen er landmandsdatter fra Vestjylland, og efter overstået universitetsstudium blev hun advokat i 1986 og var i årene derefter ansat i flere advokatfirmaer. Derudover har hun været leder af Spar Nords juridiske afdeling i Aalborg. Ved siden af arbejdet som advokat har hun siden 1986 undervist i erhvervsret på Aalborg Universitet, hvor hun er ekstern lektor. Siden maj 1998 har hun drevet selvstændig advokatvirksomhed med kontorer i Tylstrup og Hjørring. Åse Gahner Klemmensen er engageret i socialt arbejde i Hjørring, idet hun stod i spidsen for Hjørring Krisecenter for voldsramte kvinder de første seks år. I dag tager hun stadigvæk en nattevagt en gang imellem. I den sammenhæng har hun også været dirigent ved Landsorganisationen af Kvindekrisecentres (LOKK) generalforsamlinger i en årrække. Hun har endvidere i adskillige år været med i foreningsarbejde i flere for-eninger i Tylstrup. Åse Gahner Klemmensen har gennemført den særlige uddannelse i konfliktmægling (mediation) og er af Domstolsstyrelsen udnævnt til autoriseret retsmægler med virke i hele Vestre Landsrets område. Hun er gift med cand.merc. Jens Dalgaard-Nielsen (HD), der har ”medbragt” to, nu voksne, børn fra tidligere ægteskab. De bor begge i København, Anja er afdelingsleder i PET, og Sune er advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten. I den sparsomme fritid dyrkes læsning, kunst, musik samt ture i naturen. Åse Klemmensen holder sig i form med løb og ses jævnligt afhente sin post i løbeantræk.