Fodbold

50 år

Flemming Johnsen

Flemming Johnsen

Flemming Johnsen, kontorchef, Vestparken, Mariager, fylder onsdag 50 år. Flemming Johnsen, der er kontorchef i Østjydsk Bank i Mariager, er oprindeligt uddannet ved Toldvæsenet, men skiftede i december 1985 til Østjydsk Bank som bankens interne revisor. Flemming Johnsens ansvarsområder har udviklet sig i takt med bankens udvikling, og han er i dag leder af bankens edb- og regnskabsafdeling. Med sit engagement og den store daglige indsats har Flemming Johnsen har haft en central og aktiv rolle i bankens positive udvikling. Udover uddannelsen hos toldvæsenet har han en bred regnskabsmæssig uddannelse med blandt andet merkonom i regnskab og databehandling samt bestået handelsvidenskabelig diplomstudie (HD) i regnskabsvæsen. Ved siden af opgaverne i Østjydsk Bank, hvor han blandt andet også fungerer som sekretær for bankens bestyrelse, bestrider Flemming Johnsen en række tillidsposter i lokalområdet. Han har blandt andet været kasserer og medlem af forretningsudvalget i Danmarks Saltcenter siden åbningen af centret i 1998, ligesom han i mange år har været kasserer i Mariager Fjernvarmeværk. I fritiden har Flemming Johnsen en stor svaghed for fodbold - og Randers FC i særdeleshed. Derfor er han næsten fast ¿inventar¿ på Essex Park i Randers, når Randers FC spiller. Af hensyn til efterårsferien markeres fødselsdagen med en ¿forsinket¿ reception i Østjydsk Banks lokaler i Hovedkontoret i Mariager fredag 26. oktober kl. 14- 16.