Nibe

50 år

¤Otto Kristensen, Flintdalevej 3, Vokslev ved Nibe, fylder lørdag 50 år.