Natur

50 år

¤Jan Bagger Christensen, skovløber, Strandvejen 65, Nørklit, Frøstrup, fylder lørdag 50 år. Han er født i Langvad og gik i Tømmerby Skole. Efter at have taget 10. klasse i Vesløs Skole fik Jan Bagger Christensen skovarbejde i Langvadbjerge Plantage. I 1979-80 aftjente han værnepligten som sergent i Hvorup. Derefter kom han tilbage til arbejdet i Langvadbjerge og en kort tid i Østerild Plantage. I 1985 blev han ansat i Lild Klitplantage som skovløber, et arbejde han nyder. Jan Bagger Christensen arrangerer køreture med hestevogn i plantagen, hvor han undervejs fortæller om planter, træer og skovens dyr. Han blev gift med Grethe Jensen fra Vesløs i 1991, og parret har to voksne sønner. For halvandet år siden blev han uddannet naturvejleder. I fritiden nyder han at passe sine anguskvæg og to nordbaggere.