Kunst

50 år

Kirsten Staghøj Sinding, sognepræst, Furrebyvej 12, Løkken, fylder lørdag 50 år.

Kirsten Staghøj Sinding

Kirsten Staghøj Sinding

Kirsten Staghøj Sinding er sognepræst i Sct. Hans og Sct. Olai sogne i Hjørring og arbejdsvejleder/supervisor for folkekirkens præster i Aalborg stift. Hun blev i 1986 uddannet teolog fra Aarhus Universitet og var fra 1987 til 1996 ansat som sognepræst i Feldballe-Nødager pastorat, Århus stift. Fra 1997 til 2008 var hun sognepræst i Ulsted pastorat, Aalborg Stift. Siden 1997 har hun været kontaktpræst for hørehæmmede og siden 2003 arbejdsvejleder for præster i Aalborg stift. Siden 2008 har hun været sognepræst i Sct. Hans og Sct. Olai sogne. Kirsten Staghøj Sinding har haft en række tillidshverv, bl.a. som medlem af KFUK-Spejdernes kristendomsudvalg og medlem af Kommission for Kirke og Ungdom. Desuden har hun været formand for KFUM-spejderne i Ulsted, formand for Børn og Unge Samrådet i Hals Kommune, formand for støtteforeningen for Dronninglund Sygehus og tillidsrepræsentant i Sæby provsti/Aalborg Nordre provsti. Hun er i år blevet valgt til tillidsrepræsentant i Hjørring Søndre provsti. I en årrække har hun været initiativtager til Kunst i kirken - kunstudstillinger i påskedagene i kirkerummet i Ulsted Kirke, primært med nordjyske kunstnere. I 2007 bidrog hun til bogen " På tærsklen…", 10 essays om menneskets møde med døden. Kirsten Staghøj Sinding er i sit arbejde optaget af at formidle kristendom i nutidig kontekst – ikke mindst for børn og unge, og hun er engageret i udviklingen af nye gudstjenesteformer og nytænkning af kirkelige aktiviteter. Desuden er hun optaget af at styrke arbejdsglæden og den faglige stolthed hos kolleger. I fritiden holder hun af at læse skønlitteratur, og hun er meget optaget af og holder foredrag om Astrid Lindgrens forfatterskab. Hun er glad for at bo i Løkken, hvor hun nyder naturen og Vesterhavet.