Hadsund

50 år

Helle Ekstrøm

Helle Ekstrøm

¤ Helle Westphael Ekstrøm, Global Travel Manager, Odensevej 201 A, Faaborg, torsdag fylder 50 år. Helle Westphael Ekstrøm er opvokset på en gård i Als ved Hadsund i Nordjylland og har siden 1980 været tilknyttet erhvervsrejsebranchen. Interessen for rejsebranchen blev allerede vakt i studieårene, hvor hun efter studentereksamen i 1978 fra Hobro Gymnasium tilbragte et år i Kenya og i Grønland. I årene 1980-96 var hun ansat i den nuværende globale erhvervsrejsekoncern Carlson Wagonlit Travel. I 1996 blev Helle Westphael Ekstrøm tilbudt nye udfordringer i DSB Erhvervsrejser, og i 1999 blev hun salgs- og marketingchef hos det dengang Mærsk Data ejede Galileo Danmark. I 2002 søgte Danske Bank en erfaren rejsebureauprofil til sin indkøbsafdeling og Helle Westphael Ekstrøm påbegyndte herefter opbygningen af koncernens internationale travel management funktion. Som Global Travel Manager har Helle Westphael Ekstrøm ansvaret for at optimere rejseområdet i Danske Bank-koncernen. Helle Westphael Ekstrøm har siden 2004 boet på Sydfyn med sin mand Flemming Ekstrøm, der også er engageret i rejsebranchen.