Lokalpolitik

50 år

Kim Andersen

Kim Andersen

Kim Andersen, folke-tingsmedlem, Skovbrynet 16, Skanderborg, fylder onsdag 50 år. Kim Andersen har været medlem af Folketinget siden 1998 og er skatteordfører for Venstre og formand for Folketingets Erhvervsudvalg. Han er medlem af Folketingets skatteudvalg, erhvervsudvalg, kulturudvalg, trafikudvalg og udvalget for grønlandske anliggender. Han er endvidere Venstres Søfartsordfører. Kim Andersen er formand for Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland siden 2003, formand for Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig - seksmandsudvalget siden 2004, formand for Århus Teaters bestyrelse samt statsministerens personlige repræsentant vedrørende fremme af et uhindret arbejdsmarked i det dansk-tyske grænseland 2005-2007. Tidligere har Kim Andersen været formand for Folketingets Kulturudvalg (2001-2007) og Energipolitisk ordfører for Venstre. Inden han kom i Folketinget, var han sekretær ved Venstres Folketingsgruppe 1981-84, pressechef i Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.a. - DLG - Axelborg og informationschef i Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, KFK, Viby J. Han var i 1990¿erne medlem af Skanderborg Byråd og var 1. viceborgmester og ordfører for Venstre. Fra 1994 til 2007 var han medlem af Århus Amtsråd. Dagen fejres med åbent hus på Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg, fredag kl. 13-17.