EMNER

50 år

Christian Alsted

Christian Alsted

¤Christian Alsted, metodist-biskop. København, fylder i dag 50 år. Christian Alsted er fra Horsens, hvor han var med i Metodistkirkens ungdomsarbejde. Efter gymnasietiden arbejdede han et år i Metodistkirken i Svendborg, og som 20-årig begyndte Christian Alsted sine teologiske studier på Metodistkirkens præsteseminarium i Gøteborg. Allerede i studieårene var han stærkt engageret i kirkens ungdomsarbejde og herigennem lærte han Elisabeth Flinck at kende, og efter afsluttede studier var han klar til at gifte sig med hende. Han blev præst i Esbjerg og formand for ungdomsarbejdet i Danmark. Christian Alsted er metodist-biskop over Norden og de baltiske lande. Alsted er visionær og målsøgende i sin ledelse og kan formidle et mål og en handlingsplan, så andre ledere omkring ham tror, at de selv har fundet på det. Efter fem år som præst i det vestjyske fulgte 20 år i Jerusalemskirken i København. Alsted har altid lagt vægt på arbejdet med gudstjenesten og dens stadige fornyelse. Han er en markant prædikant med stor gennemslagskraft. Christian Alsted har haft en lang række lederposter i kirken. Da Metodistkirken i Danmark besluttede sig for at udgive en ny salmebog, var han den naturlige formand for det kommissionsarbejde, som strakte sig over 12 år frem til 2006. Christian Alsted er gift og har tre voksne børn. Fødselsdagen markeres ved en reception i dag kl. 14-17 i Jerusalemskirken, Rigensgade 19 i København.