EMNER

50 år

Søren Rasmussen, organist ved Abildgård og Fladstrand kirker, Liljevej 5, Sindal, fylder torsdag 50 år.

Søren rasmussen

Søren rasmussen

Søren Rasmussen er opvokset i Helsingør. Hans kirkemusikalske løbebane begyndte, da han for 40 år siden blev ansat som korsanger i Drengekoret ved Helsingør Domkirke. Siden er han blevet ”hængende” på lønningslisten i den danske folkekirke. Han tog kirkemusikalsk diplomeksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1985 som elev af Inge Bønnerup og Flemming Dreisig. Efter endt eksamen studerede han hos Marie-Claire Alain i Paris i 1986, og han blev tildelt midler fra Det franske Statslegat 1986, Højgaards Fond og Augustinusfonden. Sit første organistembede havde han ved Helsingør Domkirke, hvor han var organistassistent 1979-86. Derefter var han i tre år organist ved Bistrupkirken, Hjørring, indtil han i 1989 blev ansat i sin nuværende stilling ved Abildgård og Fladstrand kirker. Søren Rasmussen var bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Ungdomskor 1987-89. Han har været områdeformand for Vendsyssel Festival og er nu med i festivalens programudvalg. Pædagogisk har han virket som lærer ved Vestervig Kirkemusikskole fra 1987, og han var filialleder af Vendsysselafdelingen fra 2000. Han medvirker lejlighedsvis som akkompagnatør i Filharmonisk kor i Aalborg, hvor han har været fast kormedlem de seneste to år. Han har desuden medvirket i DR's "Før søndagen" og i DR-dokumentarudsendelsen "Cyklus", som nu er vist i alle de skandinaviske lande. Desuden har hanmedvirket i DR's radio-serie om "Danmarks organister og deres orgler".