Nørager

50 år

Holger Larsen, Ertebøllevej 23, Ertebølle, Farsø, fylder fredag 50 år. Holger Larsen er født og opvokset i Ertebølle som den yngste i en stor søskendeflok. Han mistede tidligt sin mor, og i en årrække boede han sammen med sin far, som han også passede, indtil faderen kom på plejehjem. Efter faderens død overtog han forældrenes hus, som han nu har bygget til og renoveret totalt. Som ung kom Holger langt omkring på sin motorcykel og var bl.a. på flere ferieture ned gennem Europa. Efter skoletiden arbejdede han først på møbelfabrik og siden hos gartner Dagnes, og han var bl.a. med til at lave beplantningen omkring det nye sygehus i Farsø, inden han blev ansat på Farsø Glasfiberfabrik, hvor han var en skattet medarbejder i 22 år. Herefter skiftede han til et job i den fri natur og blev tækkemand med opgaver over hele landet. Holger Larsen bor sammen med Inge Lise, der tager sig kærligt af hundene, så de er i form til jagtturene, som er Holgers store interesse, når han da har tid. Også uden for jagtsæsonen færdes han gerne i naturen, og i svampetiden er han en ivrig samler. Både familiens unge generation og naboerne nyder godt af Holgers praktiske evner, for han er altid parat med en hjælpende hånd. Lises og Holgers gæstfrihed er stor, og glæden ved at være sammen med de unge - ikke mindst børnebørnene i Nørager - er gensidig. Fødselsdagen fejres sammen med familien.