Boligselskaber

50 år

Palle Adamsen

Palle Adamsen

¤Palle Adamsen, administrerende direktør i boligselskabet Lejerbo og formand for Boligselskabernes Landsforening, Grundtvigsvej 8C, Frederiksberg, fylder torsdag 50 år. Han er født og opvokset i Øster Hornum i Himmerland og blev cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet i 1987. I Aalborg stiftede Palle Adamsen for første gang bekendtskab med den almene boligsektor: Både som emne på studiet og som beboer i en almen boligafdeling. Det var også i Aalborg, at Palle Adamsen blandt andet havde studiejob som jord- og betonarbejder. Kandidatgraden bragte ham dog hurtigt til Boligministeriet. I 1990 kom han til boligselskabet DAB, og efter fem år blev DAB skiftet ud med Lejerbo. Først i en stilling som byggechef, og siden som administrerende direktør fra 2003. I 2008 blev Palle Adamsen valgt til formand for Boligselskabernes Landsforening (BL) med et overbevisende flertal af repræsentantskabsmødets stemmer bag sig. Udover formandsposten i BL er Palle Adamsen i bestyrelsen for Bygherreforeningen, medlem af bestyrelsen for SBI og sidder i repræsentantskabet for Realdania og Nykredit. Både i direktørstolen og som formand for BL er Palle Adamsen kendt for sine skarpe analyser, sin handlekraft og sin karakteristiske latter. Han elsker at komme rundt i landet, og befinder sig lige godt i lokale boligforeninger som på ministerkontorer. Han kan formulere sig om komplicerede boligpolitiske spørgsmål, så både politikere, beboerdemokrater og journalister kan se meningen. Palle Adamsen vælger sjældent den lette løsning i vanskelige situationer, men træffer gerne både modige og udfordrende valg. For eksempel da han sammen med Lejerbos hovedbestyrelse valgte at bygge et nyt domicil i Valby med åbne kontorer for alle - også for direktøren. Eller da han sammen med BL's direktør Bent Madsen tog fat på at ændre landsforeningen til en moderne interesseorganisation med kontakt til alle dele af det politiske spektrum. Palle Adamsen har to børn, Maria og Oskar, og bor sammen med sin kæreste, Helle, på Frederiksberg. Palle Adamsen fejres med en reception i Lejerbos hovedkontor, Gammel Køge Landevej 26 i Valby, torsdag kl. 14-16.