50 år

Claus Skoda, registreret revisor, Søndergade 28A, Nibe, fylder mandag 50 år.

Claus Skoda lærte revisorfaget hos sin far, registreret revisor Jørn Skoda, men kom hurtigt efter sin læretid til statsautoriseret revisionsfirma Jysk Revisionsinstitut i Løgstør. Efter 11 år i Løgstør fik han i begyndelsen af 1992 pludselig nye udfordringer med at drive familiens revisionsfirma videre efter faderens pludselige død. I 2003 etablerede Claus Skoda en afdeling af firmaet i Løgstør, og kundekredsen er gradvist blevet udvidet. Sideløbende har Claus Skoda været forretningsfører for Nibe Varmeværk a.m.b.a. Nibe Håndboldklub har i mange år været en central del af Claus Skodas liv. Efter år med håndboldspil i ungdomsrækkerne var han i en årrække en markant spiller på Nibe HK's bedste herrehold, og herefter overtog han hvervet som træner for holdet. Han har herefter fortsat som træner i klubbens ungdomsafdeling. Sideløbende med håndboldspillet har Claus Skoda i en årrække været spiller på Nibe Boldklubs bedste fodboldhold, ligesom han har været meget engageret i arbejdet i Nibehallen, senere Nibe Idræts- og Kulturcenter og i Nibe Handelsforening, hvor han i en årrække har været og fortsat er medlem af bestyrelsen som kasserer. Claus Skoda er desuden formand for sildemarkedet. Fødselsdagen markeres med reception i dag fredag i Nibe Idræts- og Kulturcenter.