EMNER

50 år

Charlotte Antonsen, tidl. Folketingsmedlem, Rudersdal, Mothsvej 61, Holte, fylder fredag 50 år.

Charlotte Antonsen

Charlotte Antonsen

EU er Charlotte Antonsens hjertebarn, og hun er én af partiet Venstres kandidater til Europaparlamentet, når der skal stemmes til juni. Charlotte Antonsen er bachelor i økonomi fra Københavns. Hun har tidligere arbejdet som edb-operatør, og i perioden 1981-1983 var hun studentermedhjælper i indenrigsministeriet, I perioden 1986-1991 var hun EF-konsulent og arbejdede blandt ander for tidligere minister Tove Nielsen (V). Charlotte Antonsen har varetaget en række tillidshverv og var blandt andet medlem af Det Statsvidenskabelige Fagråd 1979-1981, medlem af konsistorium ved Københavns Universitet 1981-1983, formand for Moderate Studenter 1982-1983. Medlem af Det Faglige Landsudvalg for de Samfundsvidenskabelige og Sociale Uddannelser 1983-1986. I 1984 blev hun medlem af bestyrelsen for Venstre i Søndre Storkreds og Venstre i Christianshavnskredsen. Året efter formand for Venstres Erhvervsudvalg i Søndre Storkreds 1985-1987. Medlem af bestyrelsen for Venstre i Frederiksborg Amt og Venstre i Fredensborgkredsen fra 1987. Medlem af Landsskatteretten fra 2001. I 2001 fik hun plads i Venstres hovedbestyrelse og fra 2005 blev hun stedfortræder i hovedbestyrelsen. Medlem af bestyrelsen for Venstre i Birkerød 2004-2007. Efter at have været Venstres Europaordfører i folketinget i 17 år ønsker Charlotte Antonsen nu at forsøge sig som "fuldblods europapolitiker" i Europa-Parlamentet ved valget 7. juni. Charlotte er en inkarneret venstrekvinde og brænder for den europæiske sag. Det blev understreget på den seneste Europadag 9. maj, hvor hun benyttede lejligheden til at foreslå, at dagen skulle gøres til en national fridag med det formål at skabe mere opmærksomhed om EU i Danmark. Charlotte Antonsen er gift med afdelingslæge Michael Christiansen. Parret har børnene Ulrik, født 1995, og Elizabeth, født 1998.