EMNER

50 år

Jørgen Jørgensen

Jørgen Jørgensen

¤Jørgen G. Jørgensen, administrerende direktør for Dansk Fjernvarme, fylder onsdag 50 år. De seneste fem år har han stået i spidsen for Dansk Fjernvarme. Som daglig leder kunne han således i 2006 indvie Fjernvarmens Hus på Merkurvej i Kolding. Jørgen G. Jørgensen er uddannet cand. scient pol. og kom til Dansk Fjernvarme fra stillingen som administrerende direktør for landboforeningen Patriotisk Selskab. Før da har han blandt andet været underdirektør i DONG og management konsulent i PA Consulting Group. Jørgen G. Jørgensens glødende engagement og tæft for såvel det politiske arbejde som medlemsservice har gjort ham til en af de drivende kræfter i energisektoren. Jørgen G. Jørgensen er gift med sognepræst og provst Dinna Jørgensen. Parret har tre drenge på 22, 20 og 18 år. Jørgen G. Jørgensen er blandt andet ministerudpeget medlem af Koordinationsudvalget for Energibesparelser og Interessentforum i Energinet.dk. Hertil kommer bestyrelsesposter i organisationer med tilknytning til Dansk Fjernvarme og i det internationale fjernvarmesamarbejde i Euroheat & Power og Nordvarme. Jørgen G. Jørgensen er tillige netop valgt til Hedeselskabets repræsentantskab for en seks-årig periode. Fødselsdagen markeres med reception i Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7 i Kolding kl. 13-15.30.