Nibe

50 år

Torkild Gren Pedersen, Peder Munks Vej 75, Sæby, fylder torsdag 50 år.

Han er født på Nibe Sygehus og opvokset i Himmerland indtil 1977, hvor familien flyttede til Præstbro. Efter endt folkeskoleuddannelse i Voersaa startede Torkild på Try Landbrugsskole. Han arbejdede på gården Spånheden i Flauenskjold med pasning af dyr og markarbejde, men syntes, arbejdet med maskinerne var mest interessant og blev ansat på Dyrheden Maskinstation, indtil den lukkede i 1989. Herefter kom han til Højvang Maskinstation og arbejdede efterfølgende nogle år på maskinfabrik og på Danish Crown, men kunne ikke undvære landbruget og specielt arbejdet i markerne. Han begyndte med skårlægning af raps i fritiden og startede på fuld tid med maskinstation i 1996. De senere år har han især entreprenørarbejde og som vognmand og med transport af gylle med lastbil. Han er for nylig blevet certificeret til tv-operatør af kloakmestrenes tv-inspektion. Torkild Gren Pedersen sidder i bestyrelsen for DME Vendsyssel.