Skovsgård

50 års jubilæum og ny varmemester i Skovsgård

SKOVSGÅRD:På generalforsamlingen i Skovsgård Fjernvarme kunne formand Thorkild Jespersen fortælle, at næste år i juni har varmeselskabet eksisteret i 50 år. Thorkild Jespersen fremdrog nogle sammenligninger om fjernvarmeprisen for 25 år siden med nuværende priser. For 25 år siden var fjernvarmeprisen i Skovsgård for et hus på 130 kvadratmeter 12.500 kr., mens udgiften til varme i dag er 14.000 kr., en beskeden stigning på 12 procent, sagde Thorkild Jespersen. Skovsgaard Fjernvarme skifter varmemester, idet Knud Erik Haparanda har opsagt sin stilling. Han fratræder 30. november. Som ny varmemester er ansat Jesper Hjorth Hansen. Formanden fortalte om arbejdet på ledningsnettet i det forløbne år. Ledningsnettet i Hovedgaden - fra nord til Enghaven - er udskiftet. Det havde høj prioritet på grund af kommunens renovering af hele Hovedgaden. Skovbakken, Nordvangsvej, Landlystvej, Poststræde, Markedspladsen, Prinsensgade. Årupvej og Enghaven har alle været berørt af udskiftningen. Der er renoveret og investeret for en mio. kr. Et tilsagn på sidste års generalforsamling om optagelse af et lån på tre mio. er ikke blevet udnyttet. Udskiftning i det gamle ledningsnet i indeværende år var begrundelsen for, at generalforsamlingen igen gav tilladelse til optagelse af lån på tre mio. Varmeprisen er 350 kr. pr. MWh, og målerlejen er 300 kr. Fast afgift er 35 kr. pr. kubikmeter. Det regnskabsmæssige overskud på 444.616 kr. blev vedtaget henlagt til renoveringer og udskiftninger i ledningsnettet. Der var genvalg til Laila Vinter og Sten B. Johansen. Til bestyrelsen nyvalgtes som suppleanter Thomas Jespersen og Bent Jensen. jk