Aggersborg

50 besøgte vikingeborg

AGGERSBORG:Omkring et halvt hundrede var med, da Slægts- og lokalhistorisk forening for Løgstør og Omegn havde arrangeret besøg på Aggersborg. Der var besøg på vikingeborgen Aggersborg, hvor arkæolog Karsten Lyngsie fortalte. Man så også Aggersborg Kirke, hvor Verner Bruun fortalte om kirkens hisotire og sidste men ikke mindst var der besøg på kongsgården Aggersborg, hvor indehaveren Regitze Johnsen fortalte. Afslutningsvis var der ost og rødvin i menighedshuset. Vikingeborgen Aggersborg har ligget på det både meget smukke og meget strategiske sted syd for den et par århundreder senere byggede Aggersborg kirke. Det var stedet, hvor al sejlads gennem Limfjorden skulle passere det smalle Aggersund. Aggersborg har været et meget stort anlæg med 48 langhuse med plads til ca. 5.000 mand, omgivet af en vold og tørvoldgrav. I dag er det muligt at få en fornemmelse af, hvor stor borgen har været, idet den gamle vold er rekonstrueret og genopbygget i en meters højde til en 12 meter bred vold, der i alt er 840 m i omkreds. Den oprindelige vold har været højere og havde antagelig træpalisader øverst. Borgen blev bygget i året 980 af Harald Blåtand. Han var i strid med sin søn Svend Tveskæg og byggede borge for at bevare landet. Efter borgens forfald har der været skiftende kongsgaarde på stedet, der fra år 1579 har været i privat eje, idet arealet, hvor borgen har ligget, er blevet fredet og overtaget af staten. Mellem Limfjorden og Aggersborg, ligger Aggersborggård som er en trelænget bindingsværksgård.

Forsiden