EMNER

50 hørte om Martin Luther

SÆBY:50 mødte tirsdag aften frem i sognegården Mariehuset for at provst Ole Dybro, Sindal, tale over emnet "at følge Martin Luthers fodspor dengang og nu". Bag arrangementet stod foreningen Aktuelle Aftener. Dybro indledte sit foredrag med at understrege, at det efter murens fald er blevet let for alle at studere og færdes de steder, hvor Luther havde de virket. Luther var den mand, der i byen Wittenberg i året 1529 talte den katolske kirke ret imod. På den tid havde kirken ufattelige rigdomme, og man gik i gang med at bygge en stor mur rundt om byen. Det kunne Luther ikke forstå, for som han sagde: "Vi har jo Gud som vor faste borg". Luther havde sin klostertid i Eisfurt og blev senere præst, hvilket gav ham lejlighed til at tale i kirken. Efter murens fald forlod de russiske soldater DDR, der nu blev tilgængeligt. Det gjorde det muligt at se mange af de steder. hvor Luther virkede. Mange af bygningerne er i en forfærdelig stand, men der gøres nu et stort arbejde for at restaurere dem. Tilhørerne fik et stort indblik i Martin Luthers liv og færden i det timelange foredrag. Efter kaffepausen fortalte Ole Dybro om de mange gange, han havde besøgt området, hvor Luther virkede. Han viste billeder af kirker og klostre, som han varmt kunne anbefale andre at besøge.