50 indtog Fejborg Bakker

Deltagerne i motionstur fik et stykke af kommunens flotte natur

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

der var god mulighed for at studere naturen.

Naturvejlederne i Brønderslev Kommune indbød til en rask motionstur kombineret med naturformidling. Turen var tilrettelagt i samarbejde med Hjerteforeningen og Sund By. Naturvejleder Kell Munk ledte de godt 50 deltagere fra Fejborg Bakke gennem Pajhede Skov og frem til Naturskolen i Lunken. Undervejs på den 6,5 kilometer lange tur fortalte Kell Munk om de forskellige skovtyper deltagerne vandrede igennem - fra en velplejet kultuskov til det, der nærmer sig naturskov eller miljøskov. Det sidste mødte deltagerne i Søheden Plantage, der er under forandring med et langt mere spændende og publikumsvenlig skovtype under projekt "Skoven er din". Deltagerne fandt spor af både råvildt og dådyr, og naturvejlederen kunne fortælle at visse hjortarter kommer i brunst tidligere end førhen. Krondyrenes brunsttid er rykket en måned frem, måske på grund af klimaforandringer. Den samme klimaforandring er sandsynligvis skyld i at Danmark bliver beboet af nye arter, de såkaldte invasive dyr og planter. Kell Munk nævnte mårhund,bisamrotte og vaskebjørn. Men også floraen bliver udvidet med nye arter. Fasanerne er talrige i Pajhede Skov,hvor man sørger for et betydeligt opdræt af fugle til jagt. Fuglene opdrættes bl.a. i de såkaldte engelske voliere. Også hjortevildtet bliver der sørget for. Man passerede både foderautomater og foder marker. Alle deltagerne inklusive et par hunde, behørigt i snor, nåede frem til Naturskolen. Blæsten var temmelig voldsom, men deltagerne fandt læ i skovene. I Naturskolen blev der drukket kaffe og Kell Munk uddelte skriftligt materiale og besvarede spørgsmål. Arrangementet sluttede med at Kell Munk fik overrakt rødvin, da det var hans sidste arrangement, fordi han stopper som naturvejleder. inge