50 mio. kr. til uddannelse af unge

Femårigt projekt skal føre til, at tosprogede unge får højere karakterer, bedre uddannelser og mindre frafald.

Tech College er en af de uddannelsessteder, der kommer i fokus i forbindelse med uddannelsesprojektet, for frafaldet blandt unge tosprogede skal halveres over en periode på fem år. Arkivfoto: Jens Morten

Tech College er en af de uddannelsessteder, der kommer i fokus i forbindelse med uddannelsesprojektet, for frafaldet blandt unge tosprogede skal halveres over en periode på fem år. Arkivfoto: Jens Morten

Tosprogede unge skal forlade folkeskolen med højere karakterer, flere af dem skal gennemføre en erhvervsuddannelse, og et stigende antal skal gennemføre en gymnasieuddannelse. Det er målene med et femårigt projekt, der retter sig mod unge tosprogede elever i Aalborg Kommune. Aalborg Ungdomsskole står bag projekt "uddannelsesløft" og har fået et tilskud på 15 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond. Derudover håber initiativtagerne på støtte fra blandt andet Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet og medfinansiering fra deltagende uddannelsesinstitu-tioner, så der bliver i alt 50 mio. kr. til rådighed over fem år. Aalborg Ungdomsskole har ansvaret for integrationen af de 16-25-årige og har ifølge afdelingsleder Vivi Kirch, Aalborg Ungdomsskole, meget gode erfaringer med at styrke uddannelsen af tosprogede elever. For eksempel er frafaldet på erhvervsuddannelserne lavere i Aalborg Kommune, end det er på landsplan. - Det skyldes, at vi har et meget godt samarbejde med især Tech College i Aalborg, siger Vivi Kirch. Men der er stadig behov for at gøre en intensiv indsats for at hjælpe unge, så de kan klare sig bedre i uddannelsessystemet, forklarer Vivi Kirch. - 49 procent af de tosprogede unge går ud af folkeskolen uden at have de forudsætninger, de skal have for at komme videre i uddannelsessystemet, siger Vivi Kirch. Lærere skal uddannes Hun fortæller, at lærerne i folkeskolen, på erhvervsskolerne og på gymnasierne ikke føler sig godt nok rustede til at undervise mange af de tosprogede elever. Derfor fokuserer projekt "uddannelsesløft" især på at videreuddanne lærerne. - De skal lære, at mange tosprogede unge har brug for at blive undervist i dansk som andetsprog. Det kræver en anden undervisning, end hvis man har dansk som førstesprog. Det hjælper ikke noget at sige, at eleverne ikke kan - man må ændre undervisningen i stedet, siger Vivi Kirch. Statistikkerne taler sit tydelige sprog om, at der er brug for en indsats. På erhvervsuddannelserne er frafaldet blandt tosprogede unge på 60 procent, mens det for etniske dansker er på 30 procent. Og i folkeskolen udgør tosprogede 10 procent af elev-antallet, men på gymnasierne er kun fire procent tosprogede. Samarbejde med skoler Aalborg Ungdomsskole vil i den kommende tid forsøge at få et samarbejde i stand med tre folkeskoler med en forholdsvis stor andel tosprogede elever, samt tre erhvervsuddannelser og tre gymnasier. 1200 elever i alt og 110 lærere skal deltage i projektet, og selve projektet skal begynde i august. Vivi Kirch er utroligt glad for tilskuddet fra Det Obelske Familiefond. - Det er utroligt flot, at fonden vil være med til at løfte sådan en opgave. Vi sætter os ned sammen med fonden og forsøger at få den resterende del af finansieringen på plads. Vi håber, at Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet vil være med, siger Vivi Kirch, der har klare forventninger til resultatet af den styrkede indsats. - Karaktergennemsnittet hos tosprogede i folkeskolen skal hæves, frafaldet på erhvervsuddannelserne skal halveres, og andelen af tosprogede elever på gymnasierne skal fordobles fra fire til otte procent, siger Vivi Kirch.