Lokalpolitik

50 nye p-pladser i bymidten

Stemning for at fjerne gamle værkstedsbygninger ved Nørregade hurtigst muligt

FJERRITSLEV:Meget tyder på, at de gamle værkstedsbygninger Nørregade 1 i Fjerritslevs bymidte snart rives ned og erstattes af en parkeringsplads til ca. 50 personbiler. Et ønske fra et flertal i kommunens tekniske udvalg om at få fjernet bygningerne på grund af tiltagende forfald og hærværk er blevet fulgt af fire af de fem medlemmer i økonomiudvalget. Der er ganske vist ikke afsat de nødvendige 150.000 kr. til nedrivning og planering på budgettet, men politikerne mener, at beløbet kan findes inden for rammerne alligevel. Modstanden i teknisk udvalg mod planerne kommer fra Karl Aage Jespersen og Otto P. Kjær, begge UP, der sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er behov for flere parkeringspladser i bymidten. Det samme gør Steen Andersen (UP) i økonomiudvalget. Fra teknisk forvaltning oplyser ingeniør Frede Møller-Jensen, at der på de nuværende parkeringspladser i bymidten er plads til omkring 500 biler, og han tør ikke sige, om der er behov for 50 båse til. - Man kan måske sige, at flere mindre pladser er bedre for bybilledet end meget store, som ligger øde hen om aftenen, siger han. Hele udgiften til etablering af den nye parkeringsplads, inklusive købet af grunden til 1,25 mio. kr., nedrivning af bygninger og anlæg af p-pladsen løber op i 2,35 mio. kr., men der er gode chancer for at få en del af beløbet retur fra staten som tilskud til helhedsorienteret byfornyelse. Oprindeligt søgte Fjerritslev Kommune om dette tilskud til etablering af den afsluttende ringvejsforbindelse til 2 mio. kr. mellem Østergade og Parkvej. Men da politikerne ikke kunne blive enige om en løsning, blev projektet udsat indtil kommuneplanen skal revideres næste år. Derfor har teknisk forvaltning undersøgt muligheden for at få tilskuddet, ca. 400.000 kr., ændret til anlæg af p-pladsen i stedet for, og det kan godt lade sig gøre. Nu anbefaler økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen, at denne proces går i gang. Det samlede regnskab for den helhedsorienterede byfornyelse skal nemlig afsluttes næste år, og projektet skal derfor også sættes på budgettet.