Videregående uddannelser

50 procent flere ansøgere

AALBORG:- Vi kan se, at folk er blevet mere bevidste. De unge mennesker tænker sig om og beslutter sig for at tage en uddannelse, så de er rustet til opgangstider. Det siger Michael Johansson, der som dekan står i spidsen for Teknologi og Business, der tidligere hed Nordjyllands Erhvervsakademi og nu er en del af University College Nordjylland. Han kan notere en fremgang på næsten 50 procent i antallet af ansøgere til kvote 2. I år er det blevet til 447 førsteprioriteter mod 300 i fjor til de 25 uddannelser. - Vi tillægger ikke kvote 2 helt den samme betydning som på de andre området på UCN, men generelt tegner der sig et godt billede, vurderer Michael Johansson. Antallet af danske ansøgere er vokset med 40 procent, mens fremgangen til de engelsksprogede uddannelser, der især tiltrækker udlændinge, er på 55 procent. De kommer fra henved 30 lande med de største grupper fra Estland og Letland. - Vi er ved at blive kendte i udlandet. Det sker oftest via mund til øre, og vi har flere eksempler på, at yngre søskende følger deres ældre broder eller søster, siger Michael Johansson. Også flere muligheder for at bygge halvandet år ovenpå de normalt toårige uddannelser øger interessen. Med overbygningen kan man blive bachelor - og det kan igen give adgang til kandidatuddannelser: - Vi har et godt og ligeværdigt samarbejde med AAU, der giver merit i mange tilfælde, siger Henriette Eduardsen, område- og studiechef for Business.