Lokalpolitik

50 til kommune-møde

KLEJTRUP:Omkring et halvt hundrede interesserede mødte op på Søkroen i Klejtrup, da Møldrup Kommune inviterede til borgermøde om den kommende kommunestruktur, der jo betyder, at Klejtrup kommer til at at høre til den ny Viborg storkommune. Et fire mand stort panel bestående byrådspolitikere kom med indlæg og besvarede spørgsmål, der spændte fra frit speciallæge-valg til kommunens navn. Panel-deltagerne var borgmester Gunnar Korsbæk (V), John Tøth (S), Erling Braûner (K) og Elo Nielsen (SF). Kommunalbestyrelsen var vært ved øl, vand, kaffe og kage.