50 værtshuse byder på udendørs servering

Forhøjelse har ikke samlet set givet færre steder med servering uden for restauranterne

Skattepolitik 29. juni 2003 08:00

AALBORG: Enkelte værtshuse har med den forhøjelse af afgiften for servering på offentlige arealer helt opgivet at stille borde og stole ud i sommerperioden. Men samlet set er der ikke nogen ændring. Ligesom sidste år er der i sommer et halvt hundrede steder med udendørs servering. Dermed har det forhøjelse af afgiften til kommunen, der blev gennemført fra starten af denne sæson, ikke samlet set haft den store betydning. forhøjelsen skete i forbindelse med, at kommunen besluttede at forlænge sæsonen. Hidtil havde den gået fra 15. april til 1. oktober. Det er nu udvidet til peridoen 1. april -1. november. Udvidelsen af sæsonen betød, at den afgift, som restauratørerne skal betale, i midtbyområdet blev sat op fra 800 kroner pr. kvadratmeter til lidt over 1000 kroner. Uden for midtbyen blev prisen sat op med omkring 50 kroner til 255 kroner pr. kvadratmeter. Siden har afgifterne givet diskussion både blandt restauratører og politikere. For kort tid siden kunne NORDJYSKE Stiftstidende fortælle, at restaurant Østerport i Nørregade, der ligger i den dyre zone, på grund af omkostningsniveauet helt havde opgivet udendørs servering. I den dyre zone kan den årlige afgift løbe op over 60.000 kroner for de største områder med udeservering. I den anden zone vil omkostningerne for et tilsvarende areal kun blive omkring 15.000 kroner. Med den ændringen af reglerne, som kommunen genemførte sidste år, er der også skabt mulighed for at restauranterne i vintermånederne kan lave udendørs servering. Her har der bl.a. været peget på mulighederne omkring skøjtebanen på C.W. Obels Plads. I årets allerførste måneder blev den mulighed ikke udnyttet. - Men de restauranter, der har fået tilladelse til udendørs servering i sommersæsonen, har nu også automatisk ret til at lave servering i vintermånederne, siger Aage Nahnsen fra Aalborg Kommunes tekniske forvaltning.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...