EMNER

500 år gamle kalkmalerier RINGE TRØST: Det meste udskydes trods fugt, rust, revner og slidt maling

VRÅ:Det vil koste knap seks millioner kr. at sætte Vrå Kirke i stand, men den er også ca. 900 år gammel. Kun kalkmalerier ordnes dog i første omgang. - Kalkmalerierne er blevet grå, specielt kalkmalerierne i koret. Her har farven løsnet sig, så man nogle steder kan stikke en hånd ind under pudset, siger Ingeborg Petersen, formand for menighedsrådet. Væggene får fugtskader, fordi kirkens kampenstensmur også trænger til at blive sat i stand. - Det gjorde det ikke bedre, at kirkens tag var utæt, indtil den fik nyt tag omkring 1990. Malingen går af eller er slidt, altertavlens træværk slår revner og gulvet trænger til en omlægning. Kirken har længe været slidt ned indvendig, også fordi den er dårligt vedligeholdt. Rådet fik et chok, da arkitekt Erik Sørensen sidste år vurderede prisen: Knap seks millioner kr. Men provstiudvalget kan først give penge til renovering i 2008. Heldigvis gav Augustinusfonden 380.000 kr. til restaurering af kalkmalerierne; Nationalmuseet er gået i gang. Det er dog for lidt. Det koster knap en million kr. at renovere alle de ca. 500 år gamle malerier. Kalkmalerierne i koret er så medtaget, at de alene koster 560.000 kr. Derfor bliver kalkmalerierne i skibet gemt til senere. - Vrå Kirke er kendt for sine kalkmalerier, og som menighedsråd er vi forpligtet over for de historiske værdier, siger Ingeborg Petersen. Tidsplanen er også skredet: Koret er først færdig sidst i maj, indtil da er det lukket af. Derfor må konfirmationen foregå i det mindre kirkerum. Snavs er fjende nr. 1 - Vi har også fået 311.000 kr. til at renovere altertavlen, der er fra sidst i 1400-tallet. Den er hos konservator i Nørresundby, mens kalkmalerierne istandsættes. Tre-fire dage hver uge arbejder konservator Isabelle Brajer, Nationalmuseet i kirken 10-14 timer dagligt. - Snavs er den største fjende - det kan være fra stearinlys, skidt og støv fra folk. I varmen fra kirken søger det op på de kolde vægge. Snavs giver næring til mikro-organismer, der også spiser farven. Det giver små runde pletter, hvis man kommer for sent i gang, fortæller hun. I mindre omfang var der også rødalger og saltkrystaller på væggene i koret. - Det hele har jeg fjernet med en dej af mel og kemikalier - det virker som viskelæder. Huller og revner er fyldt ud med mørtel og kalk Om et par uger lægger hun farver på, hvor de mangler: Gul og rød okker og kulfarve til omridset. - Det foregår med små penselstrøg, så konservatoren om 50 år kan se forskel på nyt og gammelt. Det er en fornøjelse at arbejde med de interessante malerier.