500 kr. ekstra til varmen

HJØRRING:Først blev bilejerne ramt af høje oliepriser, og nu bliver husejerne i Hjørring også ramt på pengepungen af tidens høje gaspriser. Hjørring Varmeforsyning, som leverer varme til 7500 husstande, har set sig nødsaget til at hæve varmeprisen med 4,7 procent. Ifølge formand Flemming Simonsen vil det betyde en stigning i varmeregningen på 500 kroner for borgere med et parcelhus på 150 kvadratmeter. Han hæfter sig ved, at prisstigningen er væsentlig mindre end den, som sker på de internationale markeder for gas. - I forhold til de markante stigninger, der har været på naturgas, hvor prisen er steget med godt 100 procent på to år, og hvor prisen på træpiller forventes at stige med 20 procent, er det tilfredsstillende at kunne holde en prisstigning på de nævnte 4,7 procent, mener Flemming Simonsen. Han gør også opmærksom på, at Hjørring Varmeforsyning i 2004 faktisk satte prisen ned i 2004. Når varmeregningen ikke stiger lige så meget som gas- prisen, skyldes det, at Hjørring Varmeforsyning både kan trække fra sit kraftvarmeværk, bruge gas og træpiller og desuden køber varmen fra affaldsforbrændingen hos AVV. - Så prøver vi hele tiden at tage den billigste metode, og det stiller os gunstigere end andre varmeforsyninger, fortæller Flemming Simonsen. En anden forklaring på, at prisstigningen ikke blev større, er, at samarbejdet med Hjørring Varmeforsyning er blev øget. AVV har nemlig haft stigende mængder affald at brænde af, og derfor har parterne indgået en aftale, hvor varmeforsyningen køber cirka 33 procent mere relativ billig varme fra AVV. - Det er faktisk en god historie fra lokalområdet, mener en tilfreds Flemming Simonsen.