500 protesterede mod sygehusforringelser

FREDERIKSHAVN:Torsdag 2. oktober strømmede folk til Idrætshallen for at protestere mod amtsrådets planer for sygehuset i Frederikshavn. Op mod 500 mennesker deltog. To beslutninger vakte især bekymring: At omdanne fødeafdelingen til en jordemoderledet klinik og nedlæggelsen af akut beredskabet. Flere påpegede, at stort set alle fødende fremover vil vælge at føde på Hjørring Sygehus, hvor der vil være læger til at træde til, hvis der opstår komplikationer. Andre mente, at sygehuset ville lide en langsom død, fordi lægerne ikke ville søge herop. Og der blev stillet spørgsmål ved om der overhovedet er noget at spare. Politikerne stod for skud men formanden for Sundhedsudvalget Karl Bornhøft stod fast og afviste at ændre planen. Han understregede samtidig at frygten for at Frederikshavn Sygehus på sigt vil lukke var ubegrundet. Sygehuset ville få masser at se til, som centrum for planlagte operationer.