Lendum

5000 kr. til legeplads

LENDUM:Teknisk udvalg indstiller, at beboere fra Falkevej og Nygårdsvej får en bevilling på 5000 kroner til indkøb af materialer til nye legeredskaber, der skal stilles op på legepladsen i området. Beboerne vil selv lave tingene, og det er en af baggrundene for udvalgets velvillige indstilling. Materialgården har mange opgaver for tiden, så hvis kommunens egne folk skulle i gang, kunne det trække ud en rum tid, før legeredskaberne var på plads mellem Falkevej og Nygårdsvej.