55.000 elkunder har valgt ny leverandør

30 pct. af forbruget har skiftet selskab

Energiforbrug 1. februar 2003 07:00

AALBORG: 55.000 elforbrugere har til dato gjort brug af muligheden for at skifte elleverandør. Det svarer til ca. to pct. af alle danske elforbrugere. Målt i elforbrug drejer det sig om 30 pct. af markedet. Det er som ventet især blandt de store elforbrugere, at elkunderne har gjort brug af markedet. 11.000 firmaer, som er så store, at de får elforbruget målt time for time, har fået ny leverandør. Det svarer til hverandet firma i den gruppe. Fem pct. at de mindre erhvervsvirksomheder svarende til 24.000 har skiftet elselskab, mens 20.000 private husstande har været på banen. Det svarer til ca. en pct. Ordet fiasko har været brugt om især sidstnævntes gruppes indtræden på det frie elmarked, som fandt sted 1. januar. Den besparelse, private kan opnå ved at skifte leverandør, er blevet opgjort til en flaske god rødvin. - Så enkelt kan den enkelte husstands udbytte af det frie elmarked ikke gøres op. Alene det, at man har muligheden for at skifte elleverandør, gør, at konkurrencen virker. Selskaberne er tvunget til at yde god service og være omkostningsbevidste, hvis de vil beholde kunderne, siger markedschef Peter Jørgensen, Eltra. At prisforskellen selskaberne imellem ikke er større, end at den årlige besparelse kan drikkes op under en enkelt middag, betragter han derfor ikke som en fiasko: - Jeg har bekendte, som har været i stand til at spare en del mere, og der er trods alt 20.000 private husstande, der allerede har benyttet sig af muligheden, da de fik chanchen, siger Peter Jørgensen, der betegner det som af væsentlig betydning for selskabernes behandling af småkunderne, at disse har samme rettigheder som de store elforbrugere: - For at konkurrencen skal fungere, er det vigtigt, at alle kunder kan reagere på dårlig service og en urimelig høj elpris, siger Peter Jørgensen. Med et kommercielt elmarked vil producenterne i sagens natur ikke dele alle sparede omkostninger med forbrugerne. Modsat dengang elsektoren byggede på "hvile i sig selv"-princippet, hvor elpris og produktionspris principielt var ens. Derfor kan der opstå en situation, hvor store producenter bruger deres magt på markedet til at øge deres fortjeneste ved at beholde de sparede udgifter selv. Afhængig af, hvordan markedet udvikler sig, kan det betyde, at den frie konkurrence ikke fører til en generelt lavere elpris. Heller ikke det resultat af liberaliseringen af elmarkedet er efter markedschefens bedømmelse udtryk for fiasko. - Liberaliseringen betyder, at produktionen vil finde sted på de anlæg, der har de laveste omkostninger. Også i den situation vil der være tale om en samfundsmæssig økonomisk gevinst, siger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...