55-59 årige klar til fortsat arbejde

Danskerne er blandt de europæere, der har mest mod på at fortsætte med at arbejde, når de er fyldt 60 år.

Få dage før regeringen spiller ud med en plan for afvikling af efterlønnen, viser en undersøgelse omtalt i Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev Agenda, at danskerne er blandt de europæere, der har mest mod på at fortsætte med at arbejde, når de er fyldt 60 år. Blandt de beskæftigede, som er over 55 år, siger 92 procent, at de godt kan varetage deres nuværende job, når de runder 60 år. Undersøgelsen er gennemført sidste år af EU-institutionen European Foundation for Working and Living Conditions. Undersøgelsen viser også, at der blandt seniorerne over 50 år ikke er nogen stor forskel på svarene blandt henholdsvis kontoransatte og folk med manuelt arbejde. 84,4 pct. af de kontoransatte over 50 år mener, at de vil kunne passe deres arbejde, når de fylder 60. 80,7 pct. af de spurgte med manuelt arbejde svarer ja til samme spørgsmål. I begge grupper svarer fire procent, at de ikke har lyst til at have samme arbejde, når de fylder 60. Arbejdsgiverforeningen hæfter sig ved kontrasten mellem den høje andel, der er klar til at arbejde videre efter de 60 år, og så de, der rent faktisk vælger at gå på efterløn. Blandt danskere i beskæftigelse går omkring hver fjerde på efterløn i 60 års alderen. Fem år senere, ved folkepensionalderen, er næsten to ud af tre gået på efterløn. Tidligere formand for Arbejdsmarkedskommissionen og direktør for SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, vurderer, at det i stor udtrækning er de med dårligst helbred, der vælger at gå som 60-årige. Den europæiske undersøgelse viser desuden, at forventningen om at kunne passe sit arbejde efter 60-års alderen stiger markant, jo tættere man kommer på den runde fødselsdag.