Aalborg

55 i audiens

55 kvinder og mænd mødte mandag til audiens hos dronning Margrethe på Christiansborg Slot.

Elisabeth Dons Christensen.

Elisabeth Dons Christensen.

For udnævnelse til kommandør af dannebrogordenen takkede: Dommer i Vestre Landsret Peter Arne Lilholt, Viborg, departementschef i Kirkeministeriet Henrik Nepper-Christensen, Charlottenlund og højesteretsdommer Vibeke Steen Rønne, København. Biskop Elisabeth Dons Christensen (billedet), Ribe, takkede for udnævnelse til ridder af 1. grad af Dannebrogordenen. Skræddermester Celli Freifeldt, København, takkede for udnævnelse til ridder af Dannebrogordenen. For den kongelige belønningsmedalje takkede smed i Hamwurthy pumpefabrik Svanehøj Bjarne Larsen, Aalborg. Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: Fuldmægtig i Aalborg Kommune Kurt Chmura, Aalborg, gartner ved Thisted Kirkegård Harald Emil Larsen, Thisted, sygeplejerske på Frederikshavn Sygehus Jette Joan Munk, Frederikshavn, og sygeplejerske ved Sygehus Vendsyssel Birthe Inger Sørensen, Hjørring. Følgende takkede for udnævnelse: oberstløjtnant i hæren Kim Schmidt, Aalborg. /ritzau/