Lokalpolitik

55 millioner mindre til syge og ledige i 2012

Nuværende indsats overfor syge og ledige skal reduceres betydeligt og byrådet drøfter sagen 22. december.

Syge og ledige skal i virksomhedspraktik i stedet for at henvises til de kommunale tilbud. Det er tanken bag den nye finanslov, hvor der er en række drastiske nedskæringer i de tilskud, som kommunerne får til aktivering fra staten. Arbejdsmarkedsdirektør Mikael Jentsch har regnet på, hvad det betyder, hvis man fortsætter aktiveringen af ledige og syge på den måde, man har i dag, hvor der blandt andet tilbydes motion til sygemeldte. - Alt andet lige vil finanslovsforliget betyde, at vi i 2012 får 55,5 millioner kroner mindre i refusion fra staten. Han håber dog på, at en omlægning af aktiveringen til blandt andet mere virksomhedspraktik og at de sygemeldte stort set ikke aktiveres, kan betyde, at man ender med at mangle 21,8 millioner kroner i refusion. Dertil kommer, at er der i finansloven er lavet en overgangsordning med en grænse for hvor meget kommunerne kan miste i refusion i 2011. De kan maksimalt miste 0,1 procent af det samlede beskatningsgrund og i Frederikshavn kommune svarer det i 2011 til 9,1 million kroner. - Men konsekvensen bliver under alle omstændigheder at den samlede aktiveringsindsats reduceres betydeligt. De syge kommer vi stort set til at lade gå uden anden en siger Mikael Jentsch. Hvis der skal findes ni millioner kroner i 2011 kan det betyde, at 30 af de 200 ansatte i kommunens Arbejdsmarkedscenter, d.v.s. jobcentret og projektafdelingen får en fyreseddel i starten af det nye år. En anden mulighed er, at der i kommunekassen findes penge til aktiveringen af for eksempel de sygemeldte, og at man derved undgår så mange fyringer i arbejdsmarkedscentret. Under alle omstændigheder skal byrådet drøfte sagen på et seminar inden årets sidste byrådsmøde 22. december.