Højen

55 møder på ét år

ØSTERVRÅ: 2002 blev et aktivt år for Indre Missionssamfund i Østervrå. Formand Johannes Højen kunne således ved den årlige generalforsamling berette om, at der i løbet af året havde været ikke færre end 55 møder og arrangementer. De mange sammenkomster havde fordelt sig på henholdsvis eftermiddags- og aftensmøder, familieaftener, Danmissionsmøder, Sudanmøder, Soldatermissionsmøder og meget, meget mere. I løbet af året har missionssamfundet også haft vedligeholdelsesudgifter på Østervrå Missionshus, ligesom der er solgt ca. 40 kvadratmeter jord fra til naboen, købmand Kasper Kjærsgaard. Formanden sluttede sin beretning med en stor tak til alle, som gennem året har bidraget til et godt samarbejde. Kasserer Hans Bentsen fremlagde regnskabet, der viste en kassebeholdning på 10.000 kroner. Til bestyrelsen var der genvalg af Hans Uggerhøj, Gunnar Mikkelsen og Johannes Højen. Efter formandens beretning aflagde de forskellige arbejdsgrene indenfor den folkekirkelig mission deres årsberetning. Her var således beretninger fra Sudanmission ved Ragna Christensen, fra Soldatermissionen ved Kaj Pedersen og fra Danmission ved Hans Uggerhøj. ÅB/kjær