Socialforsorg

5552 PÅ KONTANTHJÆLP

I Aalborg Kommune var der ifølge en opgørelse 30. juni i år 5552 kontanthjælpsmodtagere. Deraf var 2922 i aktivering. Af de 2630 ikke aktive ventede en del på at blive aktiveret, en del var syge, andre ventede på revalidering, og endelig var der 222, der af forskellige årsager ikke kunne aktiveres, f.eks. på grund af depression. I året frem til 30. juni havde 8000 forskellige personer været på kontanthjælp. Deraf var knap halvdelen unge under 25 år. Mange unge bruger kontanthjælpen som a-kasse og er hurtigt ude af systemet igen. De 5552 kontanthjælpsmodtagere pr. 30. juni i år fordeler sig således aldersmæssigt: 23,3 procent under 25 år, 49,2 procent mellem 25 og 39 år, 20 procent mellem 40 og 49 år, 7,5 procent over 50 år. 31. december 1996 var der i Aalborg Kommune 5195 ledige på kontanthjælp. Tre år senere var 3257 personer eller 63 procent sluset ud af systemet, mens 1938 personer eller 37 procent var på kontanthjælp i hele perioden.