Lokalpolitik

56 byggegrunde til salg

Byggegrunde i prisenklassen melllem 350.000 kr, og 575.000 kr. udbydes i starten af juni til salg i Mariagerfjord Kommune

56 byggegrunde udbydes snart til salg i Mariagerfjord Kommune. Foto: Martin Damgård

56 byggegrunde udbydes snart til salg i Mariagerfjord Kommune. Foto: Martin Damgård

Det er i udstykninger dels i Mølhøjparken ved Ølsvej i Hobro og dels ved Skovbovej i Valsgård. I sidstnævnte udstykning er tre grunde udlagt til storparceller ¿ det vil sige grunde på helt på til 6000 kvadratmeter. De to udstykninger omfatter i alt 56 grunde. Næsten lige så mange interesserede har allerede bestilt salgsmateriale. Læs Nordjyske Stiftstidende tirsdag.