560 private brønde tilbage

JAMMERBUGT:Spredt rundt i Jammerbugt Kommune ligger stadig 560 private brønde og boringer, som typisk leverer vand til 1-2 husstande hver. Antallet er dog svagt aftagende, fortæller Maibrit Lykkegaard fra Team Miljø og Kultur. – Det er nemmest at være på vandværk, så der kommer ikke mange nye brønde. De nye boringer er typisk ved siden af gamle private boringer eller på steder, hvor det kan være svært for vandværkerne at nå ud, forklarer hun. Samtidig skal ubenyttede brønde og boringer sløjfes, fordi de udgør en forureningstrussel mod grundvandet. Selv om brøndene er private, skal sløjfning foretages af uddannede brøndborere, ligesom Jammerbugt Kommune fører tilsyn med dem.