Velgørenhed

570.000 kr. til frivilligt arbejde

Størsteparten går til De Frivilliges Hus i Thisted, men der er også penge til Café Fristedet og Værestedet Kilden.

Velfærdsministeriet uddeler i 2009 ca. 45 mio. kr. fra Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker. Heraf har tre projekter i Thisted Kommune har fået tilskud. Det drejer sig om i alt 570.000 kr. til De Frivilliges Hus i Thisted, samt Den Sociale Café Fristedet og Værestedet Kilden i Hurup. De Frivilliges Hus modtager 450.000 kr., og den Sociale Café Fristedet og Værestedet Kilden modtaget hver 60.000 kr. Værestedet Kilden er en del af KFUM’s sociale arbejde, og formålet er at hjælpe psykisk syge mødre i deres hverdag. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad lørdag