58-årig kvinde fra Hobro vinder principiel sag om pension

Elsa Marie Lorentzen har fået forhøjet sin førtidspension med tilbagevirkende kraft

HOBRO:Den 58-årige Elsa Marie Lorentzen fra Hobro har vundet en principiel sejr over Det Sociale Nævn i Aalborg. Den hobroensiske førtidspensionist har nu landsrettens ord for, at hun har krav på at få sin pension forhøjet med tilbagevirkende kraft, tilbage til 1994. Det Sociale Nævn har tidligere afvist kvindens krav med henvisning til, at sagen var forældet. Men det er der altså rokket ved med landsretsdommen. - Jeg er glad og lettet. Jeg føler retfærdigheden er sket fyldest. Det har vist sig, at de ikke kan komme uden om den gamle lov fra 1908 om forældelsesfrister, siger Elsa Marie Lorentzen. Hun regner med at få cirka 40.000 kroner ud af, at hendes pension nu er forhøjet med tilbagevirkende kraft 10 år tilbage. Pengene skal hun dele med sin advokat, Flemming Hedegaard, Århus. - Pengene skal bruges til, at jeg kan få en god hverdag og komme ud at se lidt, siger Elsa Marie Lorentzen, der lider af fibromyalgi og har slidgigt i svær grad. Medhold i krav I dommen fra Vestre Landsret lægges det til grund, at den øverste myndighed i sociale sager - Den sociale Ankestyrelse - følger en praksis, der vil give Elsa Marie Lorentzen medhold. NORDJYSKE talte med Elsa Marie Lorentzen i 2002, da hun efter års kamp havde fået tilkendt en højere pension, end den Hobro Kommune først var parat til at give hende. Elsa Marie Lorentzen fik mellemste førtidspension og pengene retur for fem år. Men det stillede hun sig ikke tilfreds med. Hun ville have sin pension forhøjet tilbage til 1994. - "Det er princippet i det - at man har fået en uretfærdig behandling", lød det dengang fra Elsa Marie Lorentzen. Først i Arden Elsa Marie Lorentzen fik første gang tilkendt pension af Arden Kommune i 1994. Kommunen bevilgede hende forhøjet, almindelig førtidspension. I 2000 blev hendes sag genoptaget i Hobro Kommune. Elsa Marie Lorentzens sag var en blandt hundreder, der blev gransket igen efter en højesteretsdom fra 1999. Det endte med, at hun fik sin pension forhøjet. Elsa Marie Lorentzen krævede, at forhøjelsen fik tilbagevirkende kraft tilbage til 1994. Hobro Kommune ville ikke give hende det, forhøjelsen skulle kun gælde fremadrettet fra juni 2001, mente kommunen, og det klagede Elsa Marie Lorentzen til Det Sociale Nævn over. I 2002 fastslog Det sociale Nævn, at den hobroensiske førtidspensionist faktisk var berettiget til mellemste førtidspension med tilbagevirkende kraft tilbage til 1994. Men samtidig henholdt nævnet sig til nogle regler om forældelsesfrist, der efter nævnets opfattelse gjorde, at den 58-årige kvinde ikke var berettiget til at få alle pengene udbetalt. Hun kunne kun få pengene retur for de seneste fem år. Chefkonsulent i Statsamtet Nordjylland Frede Fisker siger, at man nu overvejer, hvilke konsekvenser landsretsdommen skal få for de 42 andre nordjyder, hvis sag ligner Elsa Marie Lorentzens. - Det er vanskeligt for os at vide, hvordan vi skal forholde os til andre lignende sager. - Det undrer mig, at landsretten på den ene side siger, at Den Sociale Ankestyrelses praksis skal følges, på den anden side siger, at Ankestyrelsen ikke har hjemmel til denne praksis. - Vi afventer nu en reaktion fra Ankestyrelsen. Vi er derfor ikke afklaret om hvorvidt vi vil anke dommen til Højesteret, siger Frede Fisker.