58 projekter til landdistriktspulje på 1,5 mio. kr.

EMNER 24. september 2007 06:00

JAMMERBUGT: 58 ansøgninger om støtte til landdistriktsprojekter. Det er resultatet, efter at Jammerbugt Kommune har annonceret, at der vil blive udloddet 1,5 mio. kr. til projekter i landområderne. Helle Bak Andreasen, formand for tema- og udviklingsudvalget, glæder sig over de mange ansøgninger. - For mig fortæller de, at der er rigtig mange borgere, der er engageret i deres lokalsamfund og vil gøre et stort stykke arbejde for, at vi i fællesskab kan sikre en god fremtid for vores kommune, siger Helle Bak Andreasen. Svær prioritering - Desværre kan vi ikke imødekomme alle ansøgninger, og det bliver ikke nogen let opgave at prioritere. Der er nemlig mange gode og spændende projekter, som hvis og når de gennemføres vil opfylde målene i Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik. Mål, som overordnet handler om at gøre det endnu mere attraktivt at vokse op, leve og bo i kommunen. Sagsbehandling Der vil nu blive foretaget en sagsbehandling af ansøgningerne, og kommunen tilstræber at være færdig med dette arbejde i løbet af oktober. Landdistriktsudvalget, der består af 24 borgere - en fra hver af de enkelte lokalområder i kommunen - skal indstille de projekter, der skal bevilges støtte, hvorefter tema- og udviklingsudvalget træffer den endelige beslutning. - Både de ansøgere, der bevilliges støtte, og de ansøgere, vi desværre ikke kan imødekomme, vil af forvaltningen kunne få rådgivning og støtte til, hvordan de kommer videre med deres projekter, siger Helle Bak Andreasen. - Det er min ambition, at vi gennem landdistriktsmidlerne kan få sat gang i en lang række projekter, der vil styrke vores kommune i forhold til bosætning, og som også vil styrke de lokale fællesskaber, pointerer tema- og udviklingsformanden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...