59 års skolegang må være nok

Skoleinspektør Uffe Sørensen takker af påHedegårdsskolen efter 29 år som inspektør

BRØNDERSLEV:I 59 år har han gået i skole, og på fredag ringer klokken ud for skoleinspektør Uffe Sørensen på Hedegårdsskolen. Han stopper da for at gå på pension. Uffe Sørensen var den første, der blev ansat på Hedegårdsskolen, da den åbnede for 29 år siden. Og når han stopper, er der kun seks tilbage fra holdet på 25, der åbnede den ny skole. Uffe Sørensen lægger ikke skjul på, at det har været en svær beslutning for ham. - Jeg har altid været glad for mit job, siger han. Og det jeg vil komme til at savne, er uden tvivl det gode samvær med eleverne lige fra børnehaveklasse til 10. klasse og med skolens lærerstab og øvrige medarbejdere. Han synes, at der gennem de mange år er skabt en rigtig god arbejdsplads. Uffe Sørensen vil gerne huskes for som anfører for et hold af dygtige medarbejdere at have ledet dagligdagen gennem de mange år på en god og demokratisk måde i en fornuftig dialog med elever, forældre, alle ansatte, skolebestyrelse og kommunale myndigheder. Nogle af de vigtigste ting, Uffe Sørensen har været med til at gennemføre, var skolens opstart i 1976 i helt nye bygninger med den ny skolelov og en flok engagerede lærere fra de andre byskoler, etablering og udbygning af skolefritidsordningen Hedegården samt indførelse af ny styrelseslov med skolebestyrelse, principper med mere. Uffe Sørensen kan fortælle, at der er sket meget siden 1976. - I mine første år som inspektør brugte man betegnelsen, at skoleinspektøren var "primus inter pares". Det latinske udtryk oversættes direkte til "den fremmeste blandt ligemænd". - Vi var alle ansatte medlemmer af samme fagforening, og hvis vi var uenige om noget, ringede man på rådhuset eller til ministeriet for at få svar. - Med indførelsen af tjenestetidsaftalen og en begyndende decentralisering fik vi en markant anden rolle. Inspektøren var og er stadog både administratov og pædagogisk leder, men nu også personalechef og "lokal arbejdsgiverrepræsentant" for alle ansatte - med den tilhrende kompetence. - Det har betydet, at jeg i lighed med mange andre skoleledere i dag er medlem af Danmarks Skolelederforening, der er helt uafhængig af Danmarks Lærerforening. De to organisationer, der organiserer skoleinspektører, taler samarbejde. Det er Uffe Sørensens opfattelse, at Brønderslev Kommune har uddelegeret en del, men at der fortsat er central styring. Uffe Sørensen er ikke bange for, at tiden bliver lang, når han går på pension. Han holder meget af at bruge sine hænder som handyman. - Det er en interesse, jeg har haft siden min tid i mellemskolen på Skolegades Skole. Jeg tilbragte den gang mange timer om ugen i min morfars snedkerværksted. - Det er kommet mig til gode ved byggeri af vore to huse, og jeg har medvirket ved mangerenoveringer for familie og venner. Sønnen Thomas har købt hus i Bredgade i Brønderslev, og her regner Uffe Sørensen med at yde en hjælpende hånd. Både lokalpolitik og landspolitik interesserer ham meget. I fire år - fra 1985 til 1989 - var han medlem af Brønderslev Byråd, valgt af Det Konservative Folkepari. I dag har Uffe Sørensen ikke medlemskort til noget politisk parti. Og så ser Uffe Sørensen en del sport i fjernsynet. Han glæder sig til at få mere tid til familien. Arbejdet med haven skal Uffe Sørensen nu også til at dele med sin kone. Uffe Sørensen er gift med Jane Sørensen, der gennem en årrække har været i forsikringsbranchen, og de har sønnen Thomas, der er ansat hos Bak & Uhrenfeldt i Brønderslev og datteren Ulla, der gennem en årrække har været ansat i Arctic Import i Nørresundby. Uffe Sørensen glæder sig til, at Brønderslev Kommune lægges sammen med Dronninglund Kommune. De 12 første år som lærer tilbragte han på Dronninglund Skole, inden turen i 1976 gik til Hedegårdsskolen. Uffe Sørensen er fra Brønderslev. I 1962 dimitterede han som lærer fra Silkeborg Seminarium. I to år var han ved militæret. Uffe Sørensen er 65 år. Som 60-årig blev han pensioneret som major af reserven. Han har gennem 37 år været tilknyttet militæret som reserveofficer. I militæret er der i dag fem ord, der er fremherskende - troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed. - Det er alle ord, jeg synes, der altid har passet til mig. Brønderslev Kommune holder fredag afskedsreception for Uffe Sørensen.