-

Natur 2. marts 2003 07:00

Hvis Nationalpark Skagen bliver en realitet vil kerneområderne efter Friluftsrådets mening være: Grenen og Råbjerg Mile, med Hulsig Hede og Bunken Klitplantage med en natur i en dynamisk stabilitet. Forstrand og begyndende klitdannelser Hvide klitter og vandremiler Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit). Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) Kystklitter med havtorn Kystklitter med gråris Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter Fugtige klitlavninger Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller Store Vandaks Sommerhusområder (eks. ved Kandestederne) tiltrækker mange folk til naturattraktioner. Kultur- kontra naturkonflikter eksempelvis som følge af dynamiske naturprocesser (eks. Den Tilsandede Kirke).

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...