Skolevæsen

6.918 børn i skole

FREDERIKSHAVN:Timer og penge til undervisning er ved at være fordelt til de forskellige skoler for det kommende skoleår. På det såkaldte normalområde er der 6.549 elever, fordelt på i alt 343 klasser. Der bliver 32 børnehaveklasser med 621 nye folkeskoleelever. Når det gælder de forskellige former for specialklasser er situationen den, at der oprettes 58 klasser til i alt 369 elever. I det kommende skoleår skal kommunens 22 skoler altså rumme i alt 6.918 elever. De penge, der er afsat, svarer til 695 stillinger. Kommunens suverænt største skole er Bangsbostrand med 735 elever fordelt på 34 klasser. Når man ser bort fra heldagsskolen med 27 elever, er Elling skole kommunens mindste med 79 elever fra børnehaveklasse til og med 4. klasse. Kommunens mindste klasse - med kun syv elever- bliver 1. klasse på Volstrup Skole. Her er udviklingen selvfølgelig præget af, at skolen lukker om et år. toen