6 ud af 100 efterlønnere har job

Blandt efterlønnere bliver det mere og mere populært at tage lønnet arbejde.

Siden 2004 er andelen af efterlønnere i beskæftigelse fordoblet, og i 2008 arbejdede seks procent af efterlønnerne. Især er det de mandlige efterlønnere, som er i beskæftigelse, oplyser ATP. Per Kongshøj Madsen, professor ved Aalborg Universitet, ser de gode konjunkturer frem til og med efteråret 2008 som en del af forklaringen på, at beskæftigelsen er steget. - I de senere år, hvor der har været mangel på arbejdskraft, har arbejdsgiverne været mere villige til at finde særlige ordninger for dem, der vil arbejde ved siden af efterlønnen. De har fx kunnet fortsætte i deres eksisterende job på nedsat tid. Det har trukket beskæftigelsen op. Den anden del af forklaringen er, at man løbende har lempet reglerne for, hvor meget man må arbejde ved siden af efterlønnen, og hvordan man bliver modregnet.