60 år siden flåden sank

FREDERIKSHAVN:Fredag 29. august er det 60 år siden den danske flåde af Søværnet blev sænket, for at skibene ikke skulle falde i den tyske besættelsesmagts hænder. Aktionen, der gav genlyd verden over og også for alvor satte skub i den danske modstandsbevægelse, har gennem mange år været markeret i Frederikshavn i et samarbejde mellem flådestationen, kommunen og Frederikshavn Marineforening. 60 års dagen byder på et særligt program, hvortil alle de af flådestationen bekendte veteraner fra 1943 bosiddende i Frederikshavn og omegn er inviteret med tillige med repræsentanter fra de ni nordjyske marineforeninger. Der indledes på slaget kl. 8.56 med skud fra Niels Juels kanoner på Pikkerbakken. De tre skud affyret efter tur fra de tre stillinger, udgør tilsammen signalet "Danske Løsen", som i 1943 medførte sænkning af i alt 32 skibe, mens 13 andre nåede i sikkerhed inden for neutralt svensk farvand. Sænkningen var en følge af, at de tyske besættelsestropper samme morgen rykkede ind på Holmen, og hvor den danske regering forlods havde beordret, at der ikke måtte ydes modstand. Efter kanon-bragene fra Pikkerbakken samles flådestationens og Kattegat Marinedistrikts officerbesætning med indbudte gæster for foden af bakkerne til taler af flådestationens chef, kommandør Axel Fiedler, og museumsinspektør Hans Munch Pedersen, samt morgensang. Efter frokost på flådestationen bliver der march med flag gennem gågaden og til mindeankret på Kirkepladsen, hvor den tidligere chef for flådestationen, Jes Thomsen taler, og hvor marineforeningens formand, Knud Erik Qvick, nedlægger en krans.