60 år

Torben Madsen, postmester, Poul Helgesens Vej, Sæby, fylder onsdag 60 år.

Torben Madsen

Torben Madsen

Torben Madsen er gammel Frederikshavnerdreng, men har i karrieren været vidt omkring i det postale system. Han er opvokset dels i Asylgade 3, dels på Lindegardsvej 31 og gik i den stråtækte gamle skole på Hjørringvej i tre år, derefter på Fladstrand Skole og gymnasiet. Torben Madsen var efter skolen ansat i Sessan Rederiet, hvor tjansen var jungmand og messegast. Senere fik han job på Nordpilen, tog fra Frederikshavn-Hamburg, hvor arbejdet var i togrestauranten, inden han blev ansat i Det Kongelige Post- og Telegrafvæsen i 1967. Torben Madsen var først elev på postkontorerne i Sæby og Frederikshavn og kom derefter til det københavnske postvæsen. Han kom til søværnet i 1970 og derefter tilbage til postvæsenet i København, hvor den postale værnepligt blev aftjent ved 60 forskellige posthuse i perioden 1971-74. Derefter gik turen til Aalborg, hvor hele Nordjylland var arbejdspladsen. Samtidig var Torben Madsen fællestillidsmand for kontorpersonalet ved Aalborg Postkontor. I 1980 fik Torben Madsen en kontrollørstilling i Farum og var 1982-84 overkontrollør i Hørsholm. I 1984 -86 var Postterminalen arbejdspladsen i jobbet som pakke- og transportchef. Sideløbende uddannede han sig som projektleder, og en række væsentlige postale projekter blev dengang gennemført under Torben Madsens ledelse. I 1988 vendte Torben Madsen for en kort tid hjem til det nordjyske, da han blev økonomi- og planlægningschef i Aalborg postkreds. Opholdet blev dog kortvarig, da udnævnelsen til postmester i Sønderborg kom i 1990 og i 1992 som kredspostmester i Aabenraa. I 1995 vendte Torben Madsen tilbage til Frederikshavn - først som områdedirektør for Postområde Frederikshavn og fra 2001 som postmester i Frederikshavn, efter at postområde Frederikshavn og postområde Aalborg blev sammenlagt til en organisatorisk enhed. Så i dag er jobbet postmester i Frederikshavn, der omfatter Frederikshavn, Aalbæk, Skagen, Læsø, Sæby og Dronninglund, ialt ca. 220 medarbejdere.