60 år

Peter Anker Thorn, skoleleder, Ravnkildevej 25, Aalborg, fylder torsdag 60 år.

Peter Anker Thorn

Peter Anker Thorn

Peter Anker Thorn er født i Kolding, men meget af hans barndom foregik i Sverige, hvor faderen havde arbej-de. Da han var 16 år, vendte familien tilbage til Dan-mark, hvor de bosatte sig i Stae. Peter Anker Thorn tog studentereksamen fra Nørresundby Gymnasium i 1968. Han kom ind til Søværnet, som bragte ham en tur til Færøerne og Grønland. Efterfølgende startede han på Aalborg Seminarium, hvorfra han tog sin lærereksamen i 1974. Han blev gift med Lise i 1972. Peter Anker Thorn virkede først som lærer på Sæby Skole, og efter et par år her blev han lærer på Tornhøjskolen i Aalborg Øst. Han blev ungdomsskoleleder og projektleder og gennemførte en lang række projekter for unge og for bydelen. I 1995 vendte han tilbage til folkeskolen som viceskoleinspektør på Gistrup Skole, indtil han fik job som skoleleder på Tofthøjskolen i Storvorde i år1999. Peter Anker Thorn har altid været meget socialt bevidst, og hans hjerte har altid banket for dem i samfundet, der har det svært. Desuden holder han meget af de udfordringer, der ligger i forenings- og bestyrelsesar-bejde. Dette førte ham til en plads som formand i Himmerlands afdeling 50, men hans arrangement indenfor boligbevægelsen voksede efterhånden, så han i dag er organisationsformand for Himmerlands Andelsboligforening. Sin fritid bruger Peter Anker Thorn gerne sammen med familien eller venner, på camping, i sommerhuset i Hirtshals, på golfbanen, ved modeljernbanen eller med en god bog og et godt stykke musik. Mandag 22. december afholder boligforeningen Himmerland reception for Peter Anker i Sankelmarksgade kl. 12-15. Selve dagen bliver fejret med familien og venner un-der private former.