Aalborg

60 år

Inger Møller Nielsen

Inger Møller Nielsen

Inger Møller Nielsen, Sverigesvej 11, Brønderslev fylder tirsdag 60 år. Inger Møller Nielsen er udannet på Brønderslev Apotek, læste derefter til lærer og var ansat på Flaunskjold Skole i en periode. Så blev stillingen som forretningsfører ledig i det daværende VGU (Vendsyssel gymnastik- og Ungdomsforening), og hun blev ansat i VGU centret i Vittrup for 25 år siden. VGU blev senere til DGI Vendsyssel og kontoret flyttede til Brønderslev, og efter et par fusioner mere med andre landsdele, er Inger Møller Nielsen nu ansat som idrætschef i DGI Nordjylland. I de unge år drejede fritiden sig om gymnastik, og adskillige nordjyder har haft Inger som instruktør både på almindelige foreningshold, elitehold og store landsstævnehold. Inger Møller Nielsen har to døtre - Lene, som er gift og bor i Aalborg og har to børn, og Jette, som er gift og bor i Espergærde med tre børn. Fødselsdagen fejres med ferie på Kreta sammen med børn og børnebørn. Læs mere på forsiden af Mit Liv.