Fodbold

60 år

Mogens Fransen, vicekommunaldirektør i Jammerbugt Kommune, Isaksvej 51, Pandrup, fylder lørdag 60 år.

Mogens Fransen

Mogens Fransen

Mogens Fransen er født i Øsløs. Han var i sin barndom og ungdom meget aktiv indenfor fodbold og håndbold – både som spiller, træner, dommer og foreningsleder. I 1980 blev Mogens Fransen gift med Charlotte Burgdorf Jensen fra Aalborg, og de bosatte sig i Ellidshøj. Senere har familien boet i Pandrup, Struer, Give og vendte i 1996 tilbage til Pandrup. Mogens Fransen fik efter realeksamen fra Vesløs Folke- og Realskole læreplads på kontoret på Fjerritslev Avis & Offset. Herefter var han en kort tid ansat ved AF i Thisted, inden han i 1970 blev ansat ved Thisted Kommunes socialforvaltning. Her var han ansat frem til 1976, hvorefter han havde korte ansættelser i Ullerslev, Aalborg og Sejlflod kom-muners socialforvaltninger inden han i 1983 blev socialchef i Pandrup Kommune. Denne stilling havde han frem til 1988, da han blev ansat i en nyoprettet stilling som souschef for kommunaldirektøren i Struer, inden han i 1990 overtog stillingen som kommunaldirektør i Give Kommune. Da stillingen som kommunaldirektør i Pandrup Kommune blev ledig i 1996, var Mogens Fransen klar til nye udfordringer, samtidig med at Vesterhavet, gamle venner og familien trak. Mogens Fransen var ansat i stillingen som kommunaldirektør i Pandrup frem til kom-munesammenlægningen 1. januar 2007, da han blev udpeget til sin nuværende stilling som vicekommunaldirektør i Jammerbugt Kommune. Mogens Fransen har i sit snart 43-årige arbejdsliv – med de mange jobskift - oplevet en mangfoldighed af virksomhedskulturer og ledelseskulturer, som han har lært af og har gennem sin karriere levet efter devisen ”learning by doing”. Fritiden anvendes i vid udstrækning sammen med familien, der foruden Charlotte består af de to sønner, Mark, der bor i Aalborg og til sommer bliver student fra HTX, og Rune, der ligeledes til sommer afslutter 10. kl. Haven, drivhuset og sommerhuset i Blokhus samt fe-rierejser til varmere himmelstrøg er nogle af de ting, Mogens Fransen slapper af med. Herudover er han aktiv i Lions Club Hvetbo og fornøjer sig med at følge Blokhus FC’s hjemmekampe. Fødselsdagen fejres sammen med familie og venner på Nordstjernen i Blokhus.