Frederikshavn

60 år

Jens Holst, direktør, Bakkesvinget, Hirtshals, fylder søndag 60 år.

Efter endt realeksamen i 1968 på Hirtshals Skole begyndte Jens Holst på uddannelsen til maskinmester. Uddannelsen startede på J. Lauridsens Kogtved Søfartsskole i Svendborg efterfulgt af værkstedsskole og maskinisteksamen i Esbjerg. Maskinmester- og el-installatøreksamen afsluttede han på Esbjerg Maskinmesterskole i 1974. Sejltiden på langfart foregik på Rederiet J. Lauridsens kølebåde, som bragte ham til mange steder rundt i verden. Værnepligten blev aftjent i Søværnet, og han sejlede bl.a. med et af Søværnets bevogtningsfartøjer i farvandet rundt om Bornholm. Efter soldatertiden og frem til 1985 var Jens Holst ansat i Alpha Diesels serviceafdeling i Frederikshavn. Herefter kom han tilbage til Hirtshals og var ansat som værkfører og senere som driftsleder på P.C.'s havneafdeling. I 1988 startede han sammen med to kolleger egen virksomhed - Vestkajens Maskinværksted på Vesthavnen i Hirtshals. I begyndelsen af 1990'erne overtog Jens Holst selv virksomheden, som i 1997 blev udvidet med overtagelse af Hirtshals bedding. Det blev til mange spændende opgaver lokalt i Hirtshals, men også i ind- og udland. Jens Holst var i mange år i bestyrelsen for Hirtshals Servicegroup og var med til at planlægge fiskerimesser i ind- og udland. I 2004 blev virksomheden solgt. Jens Holst har siden fungeret som teknisk konsulent med arbejdsområder indenfor fiskeriflåden og relaterede virksomheder. Han var i 2005 med til at etablere Marinaen nedenfor trappen og har siden sørget for at passe den daglige drift af denne. Jens og hans hustru Kirsten nyder meget af deres fritid med sejlads i båden. Desuden holder de meget af at feriere i udlandet sammen med gode venner. Han holder også af at udføre mange håndværksmæssige ting, hvilket familien ofte nyder godt af. Jens Holst er sammen med sin familie bortrejst på dagen.