EMNER

60 år

Peter Schütze

Peter Schütze

¤Peter Schütze, cand.polit. og bankdirektør i Nordea, fylder torsdag 60 år. Peter Schütze er chef for Nordeas danske aktiviteter, de nordiske filialaktiviteter i Nordic Banking samt medlem af bankens øverste ledelse. Desuden er han formand for brancheorganisationen Finansrådet. Tilsammen giver det en del lange arbejdsdage, og under den igangværende finanskrise har weekenderne måttet tages i brug, når hjælpepakker og garantier til bankkunder skulle forhandles på plads. Det kræver en god portion overblik. Og netop overblikket er en af Peter Schützes forcer. Blandt de andre er evnen til at se det klare budskab gennem mængder af informationer og holde fast i den valgte kurs uanset hvilke vinde, der blæser omkring ham. Som nyudnævnt direktionsmedlem med ansvaret for kreditterne i det daværende Unibank oplevede Peter Schütze først i 1990'erne, hvordan kombinationen af lån til storentreprenører og en kraftig konjunkturnedgang førte til vanskeligheder for dele af den danske banksektor. Erfaringerne fra dengang har han gjort brug af ved mere end én lejlighed siden. Indgangen til Peter Schützes løbebane i Nordea skete via et studenterjob i Privatbanken i 1971. Her arbejdede han den første tid med driftsøkonomi. Derefter gik vejen via fonds- og valutaafdelingerne samt udlandschef til chef for bankens danske forretning inden Unibank-fusionen, hvor han fortsatte i en tilsvarende stilling. I en længere årrække underviste han desuden på Københavns Universitetet og Handelshøjskolen i København. Foruden en række interne bestyrelsesposter i Nordea og finansbranchen er Peter Schütze medlem af bestyrelsen for Copenhagen Business School, Nordea Danmark Fonden og formand for Det Danske Handelskammer. Fra 1999 og indtil tidligere i år var Peter Schütze formand for Danmarks Skibskredit og stod bl.a. for omdannelsen fra fond til aktieselskab.